Sopot,

wtorek, 28 października 2008

Linia SKM do Tczewa- propozycja


Rys. Przebieg połączenia. Wykorzystano podkład Map Google do celów edukacyjnych

Linia do Tczewa powstaćby mogła z wykorzystania torów towarowych na stacji Gdańsk Południowy, budowy nowego toru od stacji Gdańsk Główny do stacji Gdańsk Południowy (a nie tylko do stacji Gdańsk Śródmieście, jak planuje się obecnie, jest jedynie około 1000 metrów dalej), oraz wykorzystania towarowego łącznika pomiędzy Gdańskiem Orunią a torami towarowymi do portu przebiegający wzdłuż ul. Smętnej i Wschodniej. Odbudowany zostałby łącznik przy ul. Poleskiej wrowadzający linię z Gd. Oruni do torów towarowych do Tczewa. Kolej SKM wykorzystałaby do Tczewa dodatkową parę torów dla pociągów towarowych.

poniedziałek, 13 października 2008

Apel o wprowadzenie nowego przewoźnika kolejowego na sieć SKM w Trójmieście

Nieczynne linie SKM, wykorzystano mapa.szukacz.pl do celów edukacyjnych

Wydawca branżowego kwartalnika "Ekonomika Kolei", proponuje władzom Gdańska i województwa, by te przeprowadziły przetarg mający na celu wybór nowego przewoźnika dla linii kolejowej Gdańsk Główny- Gdańsk Brzeźno,
której obsługa została zaniechana przez poprzedniego przewoźnika, PKP SKM sp. z o.o.

W sprawie linii do Brzeźna- a może po prostu pozwolić wjechać przewoźnikom?

W sprawie uruchomienia linii kolejowej do Brzeźna


Moje zdanie jest takie: niedopuszczalnym jest, by infrastruktura do transportu miejskiego o parametrach metra nie była wykorzystana. Takie przypadki praktycznie nie występują nigdzie w Europie.


Transport miejski o wysokiej jakości (czyli p. wysokiej prędkości handlowej) sam generuje tzw. popyt wzbudzony. Ludzie korzystają z transportu zbiorowego częściej, ponieważ oferuje on krótszy czas przejazdu i jest tym samym atrakcyjny na tyle, by korzystać z niego częściej i częściej decydować się na przemieszczanie, niżby się to zwykle czyniło dużo wolniejszym środkiem komunikacji.

Ja także jestem za tym by ta linia była obsługiwana bez dotacji, i wg mnie jest to możliwe. Proponuję, by władze miasta, trzymając się ustaleń co do nie ujęcia dofinansowania tego zadania w budżecie, po prostu rozesłały do mediów branżowych i polskich licencjonowanych pasażerskich przewoźników kolejowych informację o tym, że mogą świadczyć komercyjne usługi na w/w linii.

Jak dotychczas, bez dotacji obsługiwane były nawet linie lokalne, wobec czego sądzę iż w przypadku linii SKM istnieje możliwość pozyskania przewoźnika. Tabor pochodziłby z leasingu. Zadanie władz miasta polegałoby głównie na zainteresowaniu przewoźników propozycją obsługi linii oraz wyboru najbardziej kompetentnego oferenta. Obecna polityka odrzucania możliwości świadczenia usług, które mogłyby być wykonane, jest w mej ocenie raczej błędem.