Sopot,

poniedziałek, 13 października 2008

W sprawie linii do Brzeźna- a może po prostu pozwolić wjechać przewoźnikom?

W sprawie uruchomienia linii kolejowej do Brzeźna


Moje zdanie jest takie: niedopuszczalnym jest, by infrastruktura do transportu miejskiego o parametrach metra nie była wykorzystana. Takie przypadki praktycznie nie występują nigdzie w Europie.


Transport miejski o wysokiej jakości (czyli p. wysokiej prędkości handlowej) sam generuje tzw. popyt wzbudzony. Ludzie korzystają z transportu zbiorowego częściej, ponieważ oferuje on krótszy czas przejazdu i jest tym samym atrakcyjny na tyle, by korzystać z niego częściej i częściej decydować się na przemieszczanie, niżby się to zwykle czyniło dużo wolniejszym środkiem komunikacji.

Ja także jestem za tym by ta linia była obsługiwana bez dotacji, i wg mnie jest to możliwe. Proponuję, by władze miasta, trzymając się ustaleń co do nie ujęcia dofinansowania tego zadania w budżecie, po prostu rozesłały do mediów branżowych i polskich licencjonowanych pasażerskich przewoźników kolejowych informację o tym, że mogą świadczyć komercyjne usługi na w/w linii.

Jak dotychczas, bez dotacji obsługiwane były nawet linie lokalne, wobec czego sądzę iż w przypadku linii SKM istnieje możliwość pozyskania przewoźnika. Tabor pochodziłby z leasingu. Zadanie władz miasta polegałoby głównie na zainteresowaniu przewoźników propozycją obsługi linii oraz wyboru najbardziej kompetentnego oferenta. Obecna polityka odrzucania możliwości świadczenia usług, które mogłyby być wykonane, jest w mej ocenie raczej błędem.

Brak komentarzy: